គណៈកម្មការប្រកួតបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជា
Cambodian National Competitions Committee

ការត្រឡប់មកវិញរបស់ពានរង្វាន់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី​េតជោ ហ៊ុន សែន លើកទី ១២ ឆ្នាំ២០១៨

ពានរង្វាន់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតី​េតជោ ហ៊ុន សែន លើកទី ១២ ឆ្នាំ២០១៨ នឹងត្រឡប់មកវិញ នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ កុំភ្លេចចូលរួមទស្សនាអោយបានច្រើនកុះករ ការចូលរួមរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺ ជាកម្លាំងចិត្ត ការរួមចំណែកដ៏ធំ និង មានអត្ថន័យណាស់សម្រាប់កីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជារបស់យើង។