គណៈកម្មការប្រកួតបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជា
Cambodian National Competitions Committee

គណៈកម្មការប្រកួតបាល់ទាត់ និង លោកអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Metfone បាននាំយកថវិការពីការ

ក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួត និង បូកសរុបថវិការដែលបានមកពីការលក់សំបុត្រចូលរួមទស្សនាការប្រកួតថ្ងៃបញ្ចប់លីករួចហើយ គណៈកម្មការរៀបចំការប្រគួតបាល់ទាត់ជាតិ និង លោកអគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Metfone បាននាំយកថវិការពីការទៅប្រគល់ជូនដល់មន្ទីពេទ្យគន្ធបុប្ផា។