គណៈកម្មការប្រកួតបាល់ទាត់ជាតិកម្ពុជា
Cambodian National Competitions Committee

៨ថ្ងៃទៀតនិងដល់ថ្ងៃ ពានរង្វាន់បាល់ទាត់កម្ពុជា​

ពានរង្វាន់បាល់ទាត់កម្ពុជា​នឹងធ្វើឡើងនៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្រ នៅល្ងាចថ្ងៃ ២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខនេះ។