ពានរង្វាន់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន លើកទី១៥ ឆ្នាំ២០២១ (ថ្នាក់ខេត្ត) ថ្ងៃអង្គារ ទី១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ការប្រកួតសប្តាហ៍ទី១